• 5 điểm iPad Pro tốt hơn MacBook

    5 điểm iPad Pro tốt hơn MacBook
    Mặc dù có thể thấy sự khác biệt giữa iPad và Mac đã thu hẹp rất nhiều, nhất là khi ra mắt iPadOS 4, thế nhưng vẫn có những thứ khác biệt và đây sẽ là 5 thứ iPad Pro tốt hơn MacBook