Tin mới

iOS 18 cho phép người dùng ẩn nhãn ứng dụng trên màn hình chính iPhone

Là một phần của quá trình cải tiến tùy chỉnh màn hình chính, iOS 18 cho phép người dùng iPhone ẩn nhãn trên các biểu tượng ứng dụng để trông rõ ràng hơn. Có vẻ như cuối cùng thì hãng cũng cung cấp cho mọi người một số lựa chọn giống như Android sau nhiều năm.

ios_18_hide_app_names_002.jpg (361 KB)

Giờ đây người dùng có thể di chuyển các biểu tượng đến bất cứ nơi nào bạn muốn và thậm chí có thể ẩn nhãn ứng dụng khỏi màn hình chính của iPhone. Việc tắt nhãn sẽ khiến các biểu tượng mở rộng và đây là cách kích hoạt nó hoạt động trong iOS 18 Developer Beta:

  • Trên Màn hình chính, nhấn và giữ vào vùng trống.
  • Nhấn vào Chỉnh sửa (Edit) ở góc trên bên trái.
  • Nhấn Tùy chỉnh (Customize).
  • Trong menu tùy chỉnh xuất hiện, hãy nhấn vào nút Lớn (Large).
  • Nhấn vào bất kỳ đâu trên Màn hình chính để lưu tùy chọn của bạn.

ios_18_hide_app_names_003.jpg (320 KB)

Bây giờ bạn có thể nhìn vào các biểu tượng ứng dụng mà không có dòng chữ bên dưới. Nếu bạn bật chức năng này, các biểu tượng sẽ phóng to để che phủ khoảng trống nơi từng có nhãn ứng dụng.

Hiện tại, không thể ẩn nhãn và giữ biểu tượng ứng dụng ở kích thước nhỏ nhưng điều này có thể thay đổi trong các phiên bản beta tiếp theo.

ios_18_hide_app_names_001.jpg (220 KB)

Ngoài việc ẩn nhãn ứng dụng, các tùy chọn tùy chỉnh Màn hình chính mới khác trong iOS 18 bao gồm khả năng đặt biểu tượng ứng dụng ở bất cứ đâu và tùy chọn tông màu tối cho biểu tượng ứng dụng.

Tùng Dương