• Malaysia, Indonesia bắt tay nhau làm xe chiến lược

    Malaysia, Indonesia bắt tay nhau làm xe chiến lược
    Malaysia có kinh nghiệm sản xuất xe nội địa, Indonesia đang có thị trường phát triển. Cả hai nước đang hướng về nhau cho một ý tưởng làm ra dòng xe chiến lược bán ra khối ASEAN