• Huawei sản phẩm đột phá mới tăng tốc cho đám mây và doanh nghiệp

    Huawei sản phẩm đột phá mới tăng tốc cho đám mây và doanh nghiệp
    Huawei đã ra mắt 6 sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, bao gồm cụm đám mây được đóng dạng container HUAWEI CLOUD CCE Turbo, trợ lý lập trình thông minh CloudIDE, cơ sở dữ liệu GaussDB (cho openGauss). Dịch vụ Máy tính Thông minh Tin cậy (TICS), Mô hình Pangu (bao gồm mô hình NLP Trung Quốc lớn nhất thế giới...