• Ocean Way ra mắt loa monitor HR5 mới, có góc mở âm gần 100 độ

    Ocean Way ra mắt loa monitor HR5 mới, có góc mở âm gần 100 độ
    Ocean Way Audio vừa giới thiệu hệ thống loa kiểm âm mới của mình, hướng đến việc mở rộng điểm ngọt (vùng nghe tốt) lên đến 100 độ, đảm bảo cho mọi người trong phòng nghe có được sự cân bằng và âm thanh chất lượng gần giống nhau