Toàn cảnh Munich High End Show 2022 (Phần 2) - Ultra hi-end đến từ Đảo Síp?

Toàn cảnh Munich High End Show 2022 (Phần 2) - Ultra hi-end đến từ Đảo Síp?

Munich show report phần tiếp theo sẽ gửi đến độc giải những thông tin mới nhất về những thương hiệu đang được phân phối tại Việt Nam như: Magico, Monitor Audio, Burmester, Bowers & Wilkins, Luxman, Nordost, Chord Electronics, Hifi Rose, Esoteric, Franco Serblin... và một vài hình ảnh khác tại Munich Show 2022