• So sánh OIS trên camera của iPhone 6s và Galaxy S6

    So sánh OIS trên camera của iPhone 6s và Galaxy S6
    Mặc dù camera của Apple iPhone 6s chỉ được chống rung bằng phần mềm nhưng hiệu quả tương đương hệ thống chống rung quang học (OIS) trên camera của Samsung Galaxy S6