• Mỹ khuyến khích người dân gọi 911 khi gặp ổ gà

    Mỹ khuyến khích người dân gọi 911 khi gặp ổ gà
    911 là số điện thoại khẩn cấp mà gần như mọi công dân Mỹ đều nhớ và sử dụng khi gặp các tình huống nguy hiểm hoặc nhiều lý do khác. Tại Michigan, người dân còn được khuyến khích gọi 911 khi gặp ổ gà.