• GM đang lún sâu ở Hàn Quốc, tiến gần tới phá sản

    GM đang lún sâu ở Hàn Quốc, tiến gần tới phá sản
    Sau khi công bố sẽ đóng cửa một trong 4 nhà máy hồi đầu năm, và đến nay GM Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ phá sản nếu cuộc họp của hội đồng quản trị tới đây không thỏa thuận được về kế hoạch quay vòng vốn và tái cơ cấu của mình