• Hợp đồng của Thầy Park: Sao cứ mãi nhắc tới tiền?

    Hợp đồng của Thầy Park: Sao cứ mãi nhắc tới tiền?
    Đa số các thông tin liên quan tới hợp đồng mới được gia hạn của thầy Park đều liên quan tới tiền dù ông nhiều lần khẳng định tiền bạc không phải là vấn đề mà quan trọng là chiến lược nâng tầm bóng đá Việt Nam