• 6 thế hệ Ford Mustang cùng drift tuyệt đẹp

    6 thế hệ Ford Mustang cùng drift tuyệt đẹp
    Những chiếc xe đại diện cho 6 thế hệ đã qua của Mustang đã cùng tham gia màn drift tập thể nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của dòng xe biểu tượng của Ford