• Android 10 và những tính năng thú vị

    Android 10 và những tính năng thú vị
    Chế độ ban đêm, Cử chỉ vuốt mới, Cá nhân hóa giao diện, Focus Mode, Quyền riêng tư, Live Caption là những tính năng mới có trên hệ điều hành Android 10