• Focal Clear Mg đạt giải tai nghe tốt nhất 2021- 2022 do EISA bình chọn

    Focal Clear Mg đạt giải tai nghe tốt nhất 2021- 2022 do EISA bình chọn
    Phiên bản Mg giúp Focal Clear thăng hạng, vượt qua vô số đối thủ trở thành thiết kế tai nghe full size tốt nhất 2021 - 2022 do Hiệp hội Âm thanh và hình ảnh Châu Âu - EISA bình chọn. Đây là một trong những giải thưởng điện tử lớn nhất có lịch sử hơn 40 năm