• Thêm hai loại thuốc được thử nghiệm chữa Covid-19

    Thêm hai loại thuốc được thử nghiệm chữa Covid-19
    Khi mà công cuộc tìm kiếm thuốc hoàn toàn mới để đặc trị Covid-19 còn là dấu hỏi lớn, các nhà khoa học tiếp tục hướng đến những loại thuốc có sẵn để xem liệu chúng có công hiệu với dịch bệnh này hay không.