• Fiio giới thiệu tai nghe EX1 gen 2

    Fiio giới thiệu tai nghe EX1 gen 2
    Cùng với Fiio X5, dòng tai nghe EX1 cũng đã được Fiio nâng cấp và giới thiệu trong sự kiện công bố sản phẩm Mùa Đông của họ