Ultima Pre và Ultima Mono Amplifier  – Bộ khuếch đại tham chiếu lớn nhất lịch sử Chord Electronics vinh danh giải thưởng đặc biệt Grand Prix Editors’ Choice Award 2021

Ultima Pre và Ultima Mono Amplifier – Bộ khuếch đại tham chiếu lớn nhất lịch sử Chord Electronics vinh danh giải thưởng đặc biệt Grand Prix Editors’ Choice Award 2021

Bộ khuếch đại tham chiếu Ultima Pre và Power Mono không chỉ đại diện cho những giá trị mỹ thuật và kỹ thuật tốt nhất trong hơn 30 năm lịch sử phát triển của Chord Electronics, đây còn là thành tựu của cả ngành hi-end audio thế giới, tạo ra những định hướng mới, tiêu chuẩn mới cho các...