• Ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 lấy cảm hứng từ hoa anh đào

    Ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 lấy cảm hứng từ hoa anh đào
    Thiết kế của ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 lấy cảm hứng từ hoa anh đào là điều dễ hiểu tuy nhiên vật liệu để làm ra lại lấy từ trận động đất năm 2011 thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết và tương ái của người dân Nhật Bản