• Mua xe về chỉ để “đắp chăn”

    Mua xe về chỉ để “đắp chăn”
    Đủ tiền mua ô tô và quyết định mua ô tô, nhưng không ít người sau đó nhận ra rằng lý ra mình không nên mua ô tô vì nhu cầu quá ít