• Cá robot “sống” bằng...máu nhân tạo

    Cá robot “sống” bằng...máu nhân tạo
    Chú cá sư tử robot bằng nhựa dẻo mang trong mình một loại “máu” nhân tạo giúp nó khá giống phiên bản thật và có thể bơi dưới nước trong một thời gian dài.