• Canon EOS R5, máy ảnh full-frame của năm?

    Canon EOS R5, máy ảnh full-frame của năm?
    Sự cạnh tranh trong thị trường máy ảnh full-frame không gương lật là rất gắt gao trong vài năm trở lại đây. Canon cũng không nằm ngoài cuộc đua đó và EOS R5 lá phát súng đanh thép nhất trong năm 2020