• Canon Việt Nam hỗ trợ học sinh nghèo Cà Mau

    Canon Việt Nam hỗ trợ học sinh nghèo Cà Mau
    Ngày 30/11, Canon Việt Nam đã khánh thành 2 lớp học, nâng cấp hạ tầng và điều kiện học tập còn thiếu cho giáo viên và học sinh tại trường tiểu học 2 Trần Hợi, tỉnh Cà Mau