• McIntosh MC75 và C22 – Bình cũ rượu mới

    McIntosh MC75 và C22 – Bình cũ rượu mới
    McIntosh phải lục tìm quá khứ để lấy nguồn cảm hứng cho những sản phẩm mới. Nhà sản xuất này đã chọn cách làm an toàn khi hiện đại hoá bên trong và giữ lại kiểu dáng hoài cổ của các thiết bị. Bộ đôi ampli công suất MC75 và pream C22 mới đã được làm như vậy