• Rò rỉ chi tiết quan trọng về iPhone XI

    Rò rỉ chi tiết quan trọng về iPhone XI
    Một hình ảnh, được cho là khung giữa của chiếc iPhone XI sẽ ra mắt vào mùa thu này, càng khẳng định tính xác thực của các render trước đó về smartphone 2019 của nhà Táo