• Sẽ có ngày ‘Bác tài Việt Nam’?

    Sẽ có ngày ‘Bác tài Việt Nam’?
    Ngày 24/6, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng và chương trình Vì Cộng đồng ôtô Việt đã đưa ra đề xuất ngày “Bác tài Việt Nam” để tôn vinh những người lái xe có tâm huyết