• iPhone 8 4,7” sẽ có pin 2.700mAh như iPhone 7 Plus

    iPhone 8 4,7” sẽ có pin 2.700mAh như iPhone 7 Plus
    Cấu trúc bảng mạch mới sẽ giúp iPhone 8 4,7 inch lắp được viên pin 2.700mAh như iPhone 7 Plus hiện nay, khắc phục nhược điểm pin yếu trên các dòng iPhone cỡ 4,7 inch