• Bán nhiều xe tải, Trường Hải tung thêm 2 mẫu mới

    Bán nhiều xe tải, Trường Hải tung thêm 2 mẫu mới
    Có lượng bán xe tải chiếm tới nửa tổng sản lượng bán hàng trong năm 2014, Trường Hải có vẻ muốn tăng cường thế mạnh của mình bằng việc ra mắt thêm 2 sản phẩm xe tải mới ngay đầu năm 2015