• Microsoft ra mắt siêu tablet 84 inch màn 4K

    Microsoft ra mắt siêu tablet 84 inch màn 4K
    Đây thực chất là một chiếc máy tính tất cả trong một (All in one - AOI), với màn hình cảm ứng đa điểm, kích thước 84 inch và độ phân giải 4K.