• Instagram đạt lợi nhuận gấp 100 lần giá trị gốc

    Instagram đạt lợi nhuận gấp 100 lần giá trị gốc
    Từ một sản phẩm được đánh giá là 'không có tiềm năng kiếm lời', Instagram đã trở thành một dụng cụ làm tiền lớn dành cho Facebook, đem lại cho hãng này lợi nhuận gấp 100 lần giá trị gốc