• Volvo phát triển đỗ xe tự động không người lái

    Volvo phát triển đỗ xe tự động không người lái
    Volvo Car Group đã phát triển một ý tưởng sáng tạo, mưu trí trong ứng dụng đỗ xe tự động khi chiếc xe có thể tự tìm và đỗ vào một không gian trống mà không cần người lái bên trong. Chiếc xe không người lái cũng có thể ứng phó và xử lý với các xe khác hay người...