• Khai mạc Triển lãm Xe máy Việt Nam 2017

    Khai mạc Triển lãm Xe máy Việt Nam 2017
    Ngày 4/5, Triển lãm Xe máy Việt Nam lần thứ 2  (VietNam MotorCycle Show 2017) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (S.E.C.C), Q7, Tp. HCM