Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật

Chia sẻ
Để có thể "chộp" được những khoảnh khắc ấn tượng hay góc hình đẹp rất nhiều nhiếp ảnh gia đã phải làm cũng như hy sinh rất nhiều.
Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 1

 


Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 2

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 3

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 4

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 5

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 6

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 7

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 8

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 9

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 10

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 11

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 12

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 13

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 14

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 15

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 16

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 17

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 18

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 19

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 20

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 21

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 22

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 23

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 24

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 25

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 26

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 27

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 28

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 29

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 30

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 31

 

Chùm ảnh: Khi nhiếp ảnh gia hy sinh vì nghệ thuật ảnh 32

 

Chia sẻ

Bạn đọc bình luận

Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu
Nhập mã bảo mật (*)    Refresh

Cùng chuyên mục