• Sử dụng máy tính trên 4 năm chưa hẳn đã tiết kiệm

    Sử dụng máy tính trên 4 năm chưa hẳn đã tiết kiệm
    Ngày 11/10/2018,  Một nghiên cứu do Techaisle thực hiện cùng Microsoft và Intel chỉ ra rằng chi phí các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể cần để duy trì một máy tính quá bốn năm tuổi sẽ cao hơn chi phí trang bị một thiết bị mới