• Na Uy thử nghiệm tàu tự lái

    Na Uy thử nghiệm tàu tự lái
    Na Uy là nơi đầu tiên trên thế giới tiến hành thử nghiệm tàu thuyền tự lái, một phát kiến có thể làm thay đổi toàn bộ ngành hàng hải.