• Apple phát hành bản cập nhật iOS 12.1 beta 2

    Apple phát hành bản cập nhật iOS 12.1 beta 2
    Gần như ngay lập tức Apple tung bản cập nhật 12.1 thứ hai dành cho nhà phát triển, sau khi xuất hiện những xung đột trên dòng sản phẩm iPhone X mới là Xs và Xs Max