• Trải nghiệm công nghệ thông minh trên xe Ford

    Trải nghiệm công nghệ thông minh trên xe Ford
    Ngày 24/4, Ford Việt Nam đã tổ chức chương trình trải nghiệm công nghệ cao cấp trên các dòng xe Ford, bao gồm: hỗ trợ lái xe an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và kết nối thông minh