• Làm thế nào để tra từ trên iOS 11

    Làm thế nào để tra từ trên iOS 11
    iOS 11 bao gồm tính năng từ điển cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm định nghĩa của các từ trên iPhone hoặc iPad, ngay cả khi kết nối internet không khả dụng