Xu hướng

Tư vấn

Khoa học

Tương lai nào cho trí tuệ nhân tạo?

Tương lai nào cho trí tuệ nhân tạo?

Trên thế giới, trí tuệ nhân tạo đang được phát triển bởi rất nhiều nguồn lực khác nhau, đi kèm không ít cảnh báo về mối đe dọa tiềm ẩn mà máy móc có thể gây ra khi chúng có trí tuệ